Representant

Janicke Andreassen

Janicke Andreassen

Født 1971 i Porsgrunn, bor på Rønningen, gift med Roy og har 2 barn. Janicke er ansatt som adm. sekr i Herøya Arbeiderforening.
Hun ble aktivt i politikken i 2010, etter flere år i styret i Porsgrunn Idrettsråd.
Siden 2011 har hun vært utvalgsleder i Barn, unge og kultur, og hun har vært representant i Formannskap og Bystyret.
Janicke har vært leder av Porsgrunn Arbeiderparti siden 2013.