Kommunestyrekandidat

Tone Skau Jonassen

Tone Skau Jonassen

Tone er født i 1966, gift med Ottar og sammen har de to gutter. Hun har mastergrad/hovedfag i cellebiologi, masterprogram i grønn vekst og tar nå praktisk pedagogisk utdanning ved siden av jobb med klimavennlige innkjøp i fylkeskommunen. I studietiden hadde Tone et mangfold av jobber bla. renholder, servitør, assistent på psykiatrisk sykehus og laboratorieassistent. Barn og unge, klima og miljø har vært en stor del av hennes voksne arbeidsliv. Hun har vært fire perioder på Fylkestinget (vara og medlem av hovedutvalg for klima, areal og plan og hovedutvalg for kompetanse) og en periode i Bystyret og Utvalg for barn, unge og kultur. Tone har også vært leder av Naturvernforbundet i Telemark og nestleder i Norges Naturvernforbund.