Kommunestyrekandidat

Tommy Berge Olsen

Tommy Berge Olsen

Tommy er født i 1963, og bor på Heistad med familien, to hunder og en katt. Han er ansatt i Grenland Brann og Redning som utrykningsleder, og er tillitsvalgt for Fagforbundet i Porsgrunn. Han er også leder for Heistad Arbeiderlag. Tommy har tidligere vært medlem av utvalget for helse og omsorg, samt utvalg for barn, unge og kultur.