Kommunestyrekandidat

Roger Hansen

Roger Hansen

Roger er født i 1965, og er bosatt i Langangen. Han er hovedtillitsvalgt i Yara Porsgrunn og nestleder i Herøya Arbeiderforening. Han har fagbrev i logistikkfaget og startet sin arbeidskarriere i Hydros skipningsavdeling i 1987. Roger har fullført Hydros Arbeidslederskole, og er nå i sluttfasen av Industri Energi sitt Topputviklingsprogram. Han har også vært 22 år som hovedverneombud i Yara, og vært leder av nettverket for Hovedverneombud i Industri Energi.