Kommunestyrekandidat

Svein Erik Skjei

Svein Erik Skjei

Svein Erik er født i 1967. Han er operativ leder ved Telemark fengsel, avdeling Skien, og Leeds supporter.