Kommunestyrekandidat

Grethe Johansen Sanden

Grethe Johansen Sanden

Grethe ble født i 1956 i en arbeiderpartifamilie på Stokke i Vestfold, men hun ble ikke medlem av Arbeiderpartiet før i godt voksen alder. Hun flyttet til Telemark i 1966. Etter å ha arbeidet 43 år i Telemarksavisa, økonomi og marked, samt som tillitsvalgt i handel og kontor både lokalt og regionalt, ble hun pensjonist i 2018. Grethe bor i Åmotbakken sammen med John, og har åtte barn/svigerbarn og fem barnebarn. Hun er sitter i styret i Porsgrunn Arbeidersamfunn.