Representant

Heidi Gjøsæter

Heidi Gjøsæter

Født i 1968 i Porsgrunn, bor på Eidanger, gift med Vidar og har 3 sønner.
Er ansatt som personalsjef i GREP Grenland. Sekretær i Porsgrunn AP, med stort engasjement innenfor helse og omsorg.