Om

Porsgrunn Arbeiderparti

Styret

 • Sosialdemokrat i sin helhet og politisk aktiv i Porsgrunn siden 2010. Sitter i Porsgrunn bystyre og utvalg for Barn, Ungdom og Kultur (BUK). Vært i Porsgrunn arbeiderparti sitt representantskap over 10 år, i styret 4 år og valgt til partileder 2023.

 • Robin Kåss er ordfører for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2023.

 • Merete er født i 1969. Hun bor på Heistad med sin samboer, og har tre voksne barn. Hun jobber som lærer ved Tveten ungdomsskole. Merete sitter i bystyret og formannskapet i inneværende periode, og er leder for hovedutvalg for helse og omsorg.

 • Elisabeth er født i 1970, og kommer opprinnelig fra Bergsbygda. Hun bor nå på Nedre Bjørntvedt, og er utdannet adjunkt med tillegg i fagene engelsk, samfunnsfag, utviklingsstudier og religion. Elisabeth har jobbet mange år med bistandsarbeid for Norges Blindeforbund i Asia og Afrika. Hun har senere jobbet innen reiseliv og asylmottak, før hun startet som lærer på Porsgrunn videregående skole. Hun har vært aktiv innen frivilligheten som tidligere leder i Redd Barna Porsgrunn, og som lagleder og styremedlem i Urædd Fotball.

 • Bjørn er født 1956, og er pensjonist. Han har jobbet i 41 år som lærer og skoleleder.

 • Lillian Elise er født i 1981, og bor på Herøya. Hun er gift med Jon Fredrik, og har to sønner. Lillian Elise er utdannet sykepleier, og har en bachelor i organisasjon og ledelse, samt en master i strategi- og kompetanseledelse. Hun har vært tillitsvalgt på fulltid for Norsk Sykepleierforbund i 11 år, både som hovedtillitsvalgt i Skien kommune og som fylkesleder i Telemark. Etter det har hun vært helsepolitisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe frem til stortingsvalget 2021. Hun arbeider i dag som distriktskontorleder for Tekna Vestfold og Telemark. Lillian Elise har innehatt ulike tillitsverv innen idretten i en periode på 10 år, og har nå vært engasjert i lokalpolitikken siden 2015. I inneværende periode er hun medlem av bystyret, formannskapet og nestleder i Utvalg for barn, unge og kultur.

 • Janicke er født i 1971 i Porsgrunn, og bor på Rønningen. Hun er gift med Roy, og har to voksne barn. Janicke er ansatt som administrasjonssekretær i Herøya Arbeiderforening, hvor hun har vært siden 2002. Hun ble aktiv i politikken i 2010 etter flere år i styret i Porsgrunn Idrettsråd. I perioden 2011 til 2015 var hun utvalgsleder i Utvalg for barn, unge og kultur. Fra 2015 til 2019 var hun varaordfører, og fra 2013 til 2022 ledet hun Porsgrunn Ap. Hun var statssekretær i Næringsdepartementet fra 2021 til 2022.

 • Trond er født i 1969, og bor i Brevik sammen med Kristin. Han er utdannet sivilingeniør innen energi og miljø fra NTNU i Trondheim, og er grunder og daglig leder i miljøteknologiselskapet Sustaintech. Selskapet holder til på Trosvik i Brevik. Trond har vært medlem i bystyret siden 2011, og har ledet hovedutvalg for miljø og byutvikling sammenhengende fra 2011 til 2023.

 • Lars Erik er født i 1967, og bor i Brevik med samboer og fire barn. Han har jobbet i industrien i Grenland i mange år, men er i dag ufør. Lars Erik er også utdannet som HMS-leder etter eksamen i Oslo i 2016. Han sitter i styret i Porsgrunn AP, og har vært lokalpolitiker siden 2010. Han er leder av Brevik Arbeiderlag, og er også leder i Ofur (de uføres rettigheter), en nasjonal organisasjon. Han har vært tillitsvalgt i industrien i 13 år, med toppskolering i LO.

 • Merete Sjølie Pedersen

  Merete er født i 1969. Hun bor på Heistad med sin samboer, og har tre voksne barn. Hun jobber som lærer ved Tveten ungdomsskole. Merete sitter i bystyret og formannskapet i inneværende periode, og er leder for hovedutvalg for helse og omsorg.

Lokallag i Porsgrunn Arbeiderparti

 • Eidanger og Stridsklev Arbeiderlag

 • Porsgrunn Fabrikker Arbeiderlag

 • Vestsida Arbeidersamfunn