Politikere


Kandidater Kommunevalget 2023

 • Janicke er født i 1971 i Porsgrunn, og bor på Rønningen. Hun er gift med Roy, og har to voksne barn. Janicke er ansatt som administrasjonssekretær i Herøya Arbeiderforening, hvor hun har vært siden 2002. Hun ble aktiv i politikken i 2010 etter flere år i styret i Porsgrunn Idrettsråd. I perioden 2011 til 2015 var hun utvalgsleder i Utvalg for barn, unge og kultur. Fra 2015 til 2019 var hun varaordfører, og fra 2013 til 2022 ledet hun Porsgrunn Ap. Hun var statssekretær i Næringsdepartementet fra 2021 til 2022.

 • Trond er født i 1969, og bor i Brevik sammen med Kristin. Han er utdannet sivilingeniør innen energi og miljø fra NTNU i Trondheim, og er grunder og daglig leder i miljøteknologiselskapet Sustaintech. Selskapet holder til på Trosvik i Brevik. Trond har vært medlem i bystyret siden 2011, og har ledet hovedutvalg for miljø og byutvikling sammenhengende fra 2011 til 2023.

 • Lillian Elise Esborg Bergane

  Lillian Elise er født i 1981, og bor på Herøya. Hun er gift med Jon Fredrik, og har to sønner. Lillian Elise er utdannet sykepleier, og har en bachelor i organisasjon og ledelse, samt en master i strategi- og kompetanseledelse. Hun har vært tillitsvalgt på fulltid for Norsk Sykepleierforbund i 11 år, både som hovedtillitsvalgt i Skien kommune og som fylkesleder i Telemark. Etter det har hun vært helsepolitisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe frem til stortingsvalget 2021. Hun arbeider i dag som distriktskontorleder for Tekna Vestfold og Telemark. Lillian Elise har innehatt ulike tillitsverv innen idretten i en periode på 10 år, og har nå vært engasjert i lokalpolitikken siden 2015. I inneværende periode er hun medlem av bystyret, formannskapet og nestleder i Utvalg for barn, unge og kultur.

 • Ole Kåre er født i 1960, og bor på "Vessia". Han har to sønner, og jobber i Yara som prosessoperatør, hvor han også er koordinerende verneombud i salpetersyreområdet. I perioden 1998-2001 var han formann i Pors hovedforening. Ole Kåre har vært medlem i bystyret siden 2003, og har vært medlem i Utvalg for miljø og byutvikling, samt i Utvalg for helse og omsorg.

 • Emma Li Hu Humlegård

  Emma Li er født i 2000 og er oppvokst på Heistad, men tilhører nå Porsgrunn arbeidersamfunn. Hun er utdannet sykepleier på USN, og jobber i hjemmetjenesten i Porsgrunn. Emma Li har i flere år vært aktiv i fagbevegelsen og AUF. Hun har vært bystyrekandidat og utvalgsmedlem i inneværende periode, og er Porsgrunn Ap sin AUF-kandidat ved valget 2023.

 • Merete Sjølie Pedersen

  Merete er født i 1969. Hun bor på Heistad med sin samboer, og har tre voksne barn. Hun jobber som lærer ved Tveten ungdomsskole. Merete sitter i bystyret og formannskapet i inneværende periode, og er leder for hovedutvalg for helse og omsorg.

 • Terje Sønslien

  Terje er født i 1965, og bor i Porsgrunn sammen med kone og barn. Terje er lærer og rektor ved Tveten og Langangen skole. Han sitter i bystyret i inneværende periode, samt i utvalg for helse og omsorg.

 • Heidi er født i 1968, og er bosatt på Eidanger. Hun er gift med Vidar, og har tre voksne sønner. Til daglig jobber hun jobber som HR-leder i GREP Grenland AS. Heidi har vært i bystyret i flere perioder, hun har vært leder for helse- og omsorgsutvalget, og sitter i dag i utvalget for miljø og byutvikling. Heidi er leder for Eidanger og Stridsklev arbeiderlag. På fritiden er hun glad i natur og friluftsliv og tilbringer mye tid ute; enten på ski eller sykkel.

 • Ragnar Grønstein Anundsen

  Ragnar er født i 1958 og har stor bakgrunn fra idretten, med medaljer fra olympiske leker. Han er leder av Porsgrunn Handicapidrettslag, leder for Herøya og Grønli arbeiderlag og sitter i Kommunalt samarbeidsråd for personer med funksjonsnedsettelse. Ragnar har sittet flere perioder i bystyret, både som fast medlem og som varamedlem.

 • Astrid Borchgrevink Lund

  Astrid er født i 1966, bor på Moldhaugen på Vestsida, er gift og har to jenter. Hun har jobbet som journalist i hele sitt liv, fra fylkes- og lokalaviser til NRK og kommunikasjonssjef innen psykisk helsefeltet. Hun er høgskoleutdannet innen journalistikk, litteratur og ledelse. Astrid driver Litteraturgarasjen med Per Erik Buchanan Andersen, og har etablert Porsgrunn litteraturfestival og Bjørg Vik-prisen. Hun har sittet i bystyret siden 2019, samt i Utvalg for barn, unge og kultur.

 • Geir Nilsen

  Geir er født i 1955, og bor på Vestsiden. Han er leder av Vestsiden Arbeiderlag. Geir er pensjonist, og har jobbet i Hydro/Statoil/Equinor i 48 år.

 • Elisabeth Oksum

  Elisabeth er født i 1970, og kommer opprinnelig fra Bergsbygda. Hun bor nå på Nedre Bjørntvedt, og er utdannet adjunkt med tillegg i fagene engelsk, samfunnsfag, utviklingsstudier og religion. Elisabeth har jobbet mange år med bistandsarbeid for Norges Blindeforbund i Asia og Afrika. Hun har senere jobbet innen reiseliv og asylmottak, før hun startet som lærer på Porsgrunn videregående skole. Hun har vært aktiv innen frivilligheten som tidligere leder i Redd Barna Porsgrunn, og som lagleder og styremedlem i Urædd Fotball.

 • Jon Listog Leiulfsrud

  Jon er født i 1987, og bor på Borgeåsen med Inger og to flotte små gutter. Han er utdannet prosjektleder med bachelor i Kulturprosjektledelse, og en bachelor i Music Management, begge fra Universitetet i Innlandet. De siste 10 årene har han drevet flere egne firmaer, hvor han blant annet har vært manager for flere av Norges største artister. Han har tidligere sittet en periode i bystyret i Porsgrunn, Telemark Fylkesting og vara til bydelsutvalget i Søndre Nordstrand. Etter 15 år i Oslo, har han nå flyttet hjem med kone og barn, og begynt på å studere til å bli byggingeniør ved Universitetet i Sørøst-Norge.

 • Mette Nord

  Mette er født i 1959, og bosatt i Porsgrunn. Hun er fra 2013 til d.d. leder av Fagforbundet.

 • Fredrik Pedersen

  Fredrik er født i 1988, og bor på Heistad sammen med samboer Kjerstin-Sabrin og to barn på 4 år og 5 1/2 år. Han er utdannet elektriker og elektroingeniør.

 • Tone Skau Jonassen

  Tone er født i 1966, gift med Ottar og sammen har de to gutter. Hun har mastergrad/hovedfag i cellebiologi, masterprogram i grønn vekst og tar nå praktisk pedagogisk utdanning ved siden av jobb med klimavennlige innkjøp i fylkeskommunen. I studietiden hadde Tone et mangfold av jobber bla. renholder, servitør, assistent på psykiatrisk sykehus og laboratorieassistent. Barn og unge, klima og miljø har vært en stor del av hennes voksne arbeidsliv. Hun har vært fire perioder på Fylkestinget (vara og medlem av hovedutvalg for klima, areal og plan og hovedutvalg for kompetanse) og en periode i Bystyret og Utvalg for barn, unge og kultur. Tone har også vært leder av Naturvernforbundet i Telemark og nestleder i Norges Naturvernforbund.

 • Lars Erik Andersen

  Lars Erik er født i 1967, og bor i Brevik med samboer og fire barn. Han har jobbet i industrien i Grenland i mange år, men er i dag ufør. Lars Erik er også utdannet som HMS-leder etter eksamen i Oslo i 2016. Han sitter i styret i Porsgrunn AP, og har vært lokalpolitiker siden 2010. Han er leder av Brevik Arbeiderlag, og er også leder i Ofur (de uføres rettigheter), en nasjonal organisasjon. Han har vært tillitsvalgt i industrien i 13 år, med toppskolering i LO.

 • Bente Mathisen

  Bente er født i 1950, bor i Brevik og representerer Heistad Arbeiderlag.

 • Hossein Rashidi Alangeh

  Hossein er født i 1960, og jobber i IT-avdelingen i Porsgrunn kommune. Han bor på Vestsiden i Porsgrunn sammen med familien. Han har tidligere sittet i bystyre og helsefaglig utvalg, og satser nå på ny periode etter et lite opphold fra politikken.

 • Line Mikalsen-Høiback

  Line er født i 1969, og bor på Prærien i Hovenga med mannen Svein, to barn, Emil og Emma, og hunden Flipp. Hun har markedsføring, salg og økonomi i bunn og har de siste 16 årene sittet med ulike verv i Porsgrunn Røde Kors; de siste to årene som leder.

 • Bjørn Kronstad

  Bjørn er født 1956, og er pensjonist. Han har jobbet i 41 år som lærer og skoleleder.

 • Ingrid Elisabeth Kåss

  Ingrid er født i Oslo i 1951. Hun bor nå på Kjølnes. Ingrid har utdanning fra universitet i Norge og UK, og er lektor. Hun flyttet med familien fra England til Porsgrunn i 1980, og var fram til pensjonsalder i 2021 ansatt i Porsgrunn kommune som lærer i grunnskolen, pedagogisk veileder, inspektør, rektor, kommunalsjef for helse og velferd og utviklingssjef. I perioden 1999–2003 var hun folkevalgt for Arbeiderpartiet i Porsgrunn bystyre, og hun var også Ap’s gruppeleder i Teknisk utvalg.

 • Tommy Berge Olsen

  Tommy er født i 1963, og bor på Heistad med familien, to hunder og en katt. Han er ansatt i Grenland Brann og Redning som utrykningsleder, og er tillitsvalgt for Fagforbundet i Porsgrunn. Han er også leder for Heistad Arbeiderlag. Tommy har tidligere vært medlem av utvalget for helse og omsorg, samt utvalg for barn, unge og kultur.

 • Kjerstin-Sabrin Kittilsen

  Kjerstin er født i 1990, og bor på Heistad sammen med samboer Fredrik Pedersen og to jenter på fire og fem år. Hun er ung ufør pga. har en sykdom som heter ME/CFS. Hun har sittet som SU-representant i 2 år i barnehagen til barna.

 • Kjetil Eik

  Kjetil er født i 1981. Han er opprinnelig fra Skien, men er nå bosatt på Herøya, gift og har ett barn. Kjetil har en lang karriere innen dagligvare, men har også erfaring fra andre yrker.

 • Mari Ljøstad Pettersen

  Mari er født i 1972, oppvokst i Brevik og bor der sammen med Thomas og en tenåringsdatter. Hun har utdannelse som tavlemontør, og jobbet med det i mange år før hun byttet jobb. I dag sitter hun på kontor som teknisk tegner. Mari har sittet i styret i Norcem pike- og guttekorps i mange år.

 • Sverre Sveen

  Sverre er født i 1976. Han bor på Skjelsvik med Ellen, og deres tre barn som går på Brattås skole. Han har jobbet i Porsgrunn kommune i 25 år, og jobber nå som lærer ved Tveten ungdomsskole. Sverre bruker mesteparten av sin fritid på fotballen i Hei, hvor han er trener og har vært i fotballstyret i 20 år.

 • Helena Teigen

 • Roger Hansen

  Roger er født i 1965, og er bosatt i Langangen. Han er hovedtillitsvalgt i Yara Porsgrunn og nestleder i Herøya Arbeiderforening. Han har fagbrev i logistikkfaget og startet sin arbeidskarriere i Hydros skipningsavdeling i 1987. Roger har fullført Hydros Arbeidslederskole, og er nå i sluttfasen av Industri Energi sitt Topputviklingsprogram. Han har også vært 22 år som hovedverneombud i Yara, og vært leder av nettverket for Hovedverneombud i Industri Energi.

 • Mina Andreassen

  Mina er født i 2004 og bor på Øyekast sammen med moren og faren hennes Janicke og Roy Andreassen. Hun går siste året på studiespesialiserende ved Porsgrunn videregående skole. Mina har etter sommeren planer om å ta en bachelor i digital markedsføring og ledelse over nett. Hun har sittet i styret i Barnas Fredspris i 8 år, samt vært medlem i AUF i 4 år.

 • Jan Inge Galtung Nilsen

  Jan Inge er født i 1972, og bor på Skjelsvik. Han er gift med Marte og har tre aktive barn. Han er utdannet lærer fra Norges Idrettshøgskole og har siden tenårene vært sterkt engasjert som trener og leder i idretten. Som yrkesaktiv har han vært heltidstrener, faglærer, idrettsfaglig konsulent og daglig leder av idrettslag. Jan Inge har blant annet jobbet med større prosjekter knyttet til forebygging av rus/kriminalitet, lavterskeltilbud for ungdom og voksne, integrering og toppidrett. I dag er han daglig leder for Trainee Vestfold og Telemark og ivrig svømmetrener. På fritiden er han støtt og stadig å treffe i Uræddløypa, på sykkel, topptur eller svømmende rundt i Eidangerfjorden eller Hallevannet.

 • Elisabeth Alvær

  Elisabeth er født i 1971, og er bosatt på Herøya med mann og barn. Hun har bred erfaring fra arbeidslivet. I dag sitter hun blant annet i styret i Herøya nærmiljøsenter.

 • Svein Erik Skjei

  Svein Erik er født i 1967. Han er operativ leder ved Telemark fengsel, avdeling Skien, og Leeds supporter.

 • Torunn Anderssen

  Torunn er født i 1951, og bor på Frednes Brygge sammen med sin mann. Hun har tre voksne barn, seks barnebarn og er medlem av Stridsklev og Eidanger Arbeiderlag. Torunn har jobbet som vernepleier og er nå pensjonist.

 • Bidwaya Ntumba

  Bidwaya er født i 1988 i byen Goma øst for DRC-Kongo. Han er gift med en flott dame, og stolt far til to nydelige jenter. Han har bakgrunn fra industrien i Porsgrunn og har vært engasjert i fagforeningsarbeid på avdelingsnivå i noen år.

 • Inger Margrethe Hugstmyr

  Inger er født i 1948. Hun er aktiv pensjonist på Rønningen etter en lang karriere som sivilingeniør innen uorganisk kjemi.

 • Kjell Martin Andersen

  Kjell Martin er født i 1995. Han vokste opp i Bamble, men har bodd i Porsgrunn kommune siden 2014, og på Eidanger siden 2017. Kjell Martin har fagbrev som produksjonstekniker, og har jobbet hos Kebony i åtte år, hvor han også var tillitsvalgt i fire år. Siden høsten 2021 har han vært frikjøpt som ungdomssekretær i Fellesforbundet. På fritiden spiller han biljard, og liker være ute i naturen.

 • Eli Synnøve er født i 1980, og jobber med kommunikasjon og eksterne relasjoner i det globale legemiddelselskapet Takeda. Hun kommer opprinnelig fra Tysvær på Haugalandet, men flyttet til Østlandet etter studiene. I dag bor hun på Nystrand, er gift med Robin og har en liten datter.

 • Aebgin John

  Aebgin er født i 1978, og bor på Osebakken. Han er gift med Sindhu Aebgin, og har to barn. Aebgin er utdannet som Master i teknologi. Han jobber som Vice President i Moreld Agility. Han fikk Garshom internasjonal pris for innovative ledere.

 • Tone Sønslien

  Tone Terese er født i 1973. Hun bor sammen med mannen sin Terje på Øyekast, og har to barn. Hun er lærer og jobber på Heistad barneskole. Hun er også styremedlem i Utdanningsforbundet.

 • Ole Sigurd Nicolaysen

  Ole Sigurd er født i 1950. Han bor i Porsgrunn og er oppvokst på Tollnes. Han har i store deler av sitt arbeidsliv vært ansatt i Telenor. Han er enkemann og har tre barn. Ole Sigurd har vært tillitsmann i Telenor i mange år. Han har vært styremedlem i Pors fotball i noen perioder, og formann i én periode. Han har sittet i styret i Porsgrunn Handikapidrettslag i flere år.

 • Merete Høgseth Kronstad

  Merete er født i 1966. Hun er Porsgrunnsjente, som er bosatt på Rødsåsen og medlem av Stridsklev og Eidanger Arbeiderlag. Hun jobber i Porsgrunn kommune.

 • Hans Georg Andersen

  Hans Georg bor i Blekebakken i Brevik med sin kone Tiwaporn Yongaen. Han er født i 1951, og er pensjonert Scenemester og Scenograf ved Teater Ibsen i Skien, hvor han arbeidet i 43 år fram til han ble 70 år. Han har også en allsidig bakgrunn som sjømann og industriarbeider i sine unge år, og som billedkunstner. Han var på 80-tallet innvalgt i bystyret i Porsgrunn for Ap. Han har vært organisert i LO i mer enn 50 år, og har hatt en rekke tillitsverv. Nå driver Hans Georg en antikvitetsbutikk i Langesund, og utstrakt netthandel med maritime antikviteter.

 • Jeanette Bjørnø

  Jeanette er født i 1971 og bor i Langangen. Hun jobber som reiselivskonsulent på Feriesenteret Herkules.

 • Esben Lund

  Esben Lund er født i 1966, og bosatt på Sandøya utenfor Brevik. Siden 2007 har han drevet Dikkon Kafe, og han driver også kafe ute i Skjærgårdshallen i Langesund for Bamble Kommune.

 • Grethe Johansen Sanden

  Grethe ble født i 1956 i en arbeiderpartifamilie på Stokke i Vestfold, men hun ble ikke medlem av Arbeiderpartiet før i godt voksen alder. Hun flyttet til Telemark i 1966. Etter å ha arbeidet 43 år i Telemarksavisa, økonomi og marked, samt som tillitsvalgt i handel og kontor både lokalt og regionalt, ble hun pensjonist i 2018. Grethe bor i Åmotbakken sammen med John, og har åtte barn/svigerbarn og fem barnebarn. Hun er sitter i styret i Porsgrunn Arbeidersamfunn.

 • John ble født i Nissedal i 1954. Han bor nå i Åmotbakken, og har vært bosatt i Porsgrunn kommune siden 1979. John er gift med Grethe og har to voksne barn, to voksne bonusbarn og fem barnebarn. Han var ansatt i markedsavdelingen i Telemarksavisa i 34 år, før han ble pensjonist i 2016. John er leder i Porsgrunn Arbeidersamfunn, som er Porsgrunns største arbeiderlag, og han er varamedlem til styret i Porsgrunn Arbeiderparti. Der var han også sekretær fra 2021 til 2023. Han var nestleder i Porsgrunn Arbeiderparti fra 2001, og leder i perioden 2003-2006. Han var medlem i Bystyret fra 1987 til 2003. I samme periode var han medlem i Helse- og omsorgsutvalget, dvs. åtte år som leder og fire år som nestleder. Han var også medlem og varamedlem i formannskapet i samme periode, og er nå leder av navnekomiteen. John har vært veldig aktiv som tillitsvalgt i Handel og kontor, både lokalt, regionalt og sentralt. Lokalt fra 1982, og frem til han sluttet i TA i 2016. Sentralt har han 12 år som forbundsstyremedlem i HK og regionalt 10 år som leder i HK region Østlandet Sør (Buskerud, Vestfold og Telemark).


Kommunestyret

 • Janicke er født i 1971 i Porsgrunn, og bor på Rønningen. Hun er gift med Roy, og har to voksne barn. Janicke er ansatt som administrasjonssekretær i Herøya Arbeiderforening, hvor hun har vært siden 2002. Hun ble aktiv i politikken i 2010 etter flere år i styret i Porsgrunn Idrettsråd. I perioden 2011 til 2015 var hun utvalgsleder i Utvalg for barn, unge og kultur. Fra 2015 til 2019 var hun varaordfører, og fra 2013 til 2022 ledet hun Porsgrunn Ap. Hun var statssekretær i Næringsdepartementet fra 2021 til 2022.

 • Emma Li er født i 2000 og er oppvokst på Heistad, men tilhører nå Porsgrunn arbeidersamfunn. Hun er utdannet sykepleier på USN, og jobber i hjemmetjenesten i Porsgrunn. Emma Li har i flere år vært aktiv i fagbevegelsen og AUF. Hun har vært bystyrekandidat og utvalgsmedlem i inneværende periode, og er Porsgrunn Ap sin AUF-kandidat ved valget 2023.

 • Trond er født i 1969, og bor i Brevik sammen med Kristin. Han er utdannet sivilingeniør innen energi og miljø fra NTNU i Trondheim, og er grunder og daglig leder i miljøteknologiselskapet Sustaintech. Selskapet holder til på Trosvik i Brevik. Trond har vært medlem i bystyret siden 2011, og har ledet hovedutvalg for miljø og byutvikling sammenhengende fra 2011 til 2023.

 • Lillian Elise er født i 1981, og bor på Herøya. Hun er gift med Jon Fredrik, og har to sønner. Lillian Elise er utdannet sykepleier, og har en bachelor i organisasjon og ledelse, samt en master i strategi- og kompetanseledelse. Hun har vært tillitsvalgt på fulltid for Norsk Sykepleierforbund i 11 år, både som hovedtillitsvalgt i Skien kommune og som fylkesleder i Telemark. Etter det har hun vært helsepolitisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe frem til stortingsvalget 2021. Hun arbeider i dag som distriktskontorleder for Tekna Vestfold og Telemark. Lillian Elise har innehatt ulike tillitsverv innen idretten i en periode på 10 år, og har nå vært engasjert i lokalpolitikken siden 2015. I inneværende periode er hun medlem av bystyret, formannskapet og nestleder i Utvalg for barn, unge og kultur.

 • Ole Kåre er født i 1960, og bor på "Vessia". Han har to sønner, og jobber i Yara som prosessoperatør, hvor han også er koordinerende verneombud i salpetersyreområdet. I perioden 1998-2001 var han formann i Pors hovedforening. Ole Kåre har vært medlem i bystyret siden 2003, og har vært medlem i Utvalg for miljø og byutvikling, samt i Utvalg for helse og omsorg.

 • Merete er født i 1969. Hun bor på Heistad med sin samboer, og har tre voksne barn. Hun jobber som lærer ved Tveten ungdomsskole. Merete sitter i bystyret og formannskapet i inneværende periode, og er leder for hovedutvalg for helse og omsorg.

 • Aebgin John

  Aebgin er født i 1978, og bor på Osebakken. Han er gift med Sindhu Aebgin, og har to barn. Aebgin er utdannet som Master i teknologi. Han jobber som Vice President i Moreld Agility. Han fikk Garshom internasjonal pris for innovative ledere.

 • Ingrid er født i Oslo i 1951. Hun bor nå på Kjølnes. Ingrid har utdanning fra universitet i Norge og UK, og er lektor. Hun flyttet med familien fra England til Porsgrunn i 1980, og var fram til pensjonsalder i 2021 ansatt i Porsgrunn kommune som lærer i grunnskolen, pedagogisk veileder, inspektør, rektor, kommunalsjef for helse og velferd og utviklingssjef. I perioden 1999–2003 var hun folkevalgt for Arbeiderpartiet i Porsgrunn bystyre, og hun var også Ap’s gruppeleder i Teknisk utvalg.

 • Terje Sønslien

  Terje er født i 1965, og bor i Porsgrunn sammen med kone og barn. Terje er lærer og rektor ved Tveten og Langangen skole. Han sitter i bystyret i inneværende periode, samt i utvalg for helse og omsorg.

 • Elisabeth Oksum

  Elisabeth er født i 1970, og kommer opprinnelig fra Bergsbygda. Hun bor nå på Nedre Bjørntvedt, og er utdannet adjunkt med tillegg i fagene engelsk, samfunnsfag, utviklingsstudier og religion. Elisabeth har jobbet mange år med bistandsarbeid for Norges Blindeforbund i Asia og Afrika. Hun har senere jobbet innen reiseliv og asylmottak, før hun startet som lærer på Porsgrunn videregående skole. Hun har vært aktiv innen frivilligheten som tidligere leder i Redd Barna Porsgrunn, og som lagleder og styremedlem i Urædd Fotball.

 • Tone er født i 1966, gift med Ottar og sammen har de to gutter. Hun har mastergrad/hovedfag i cellebiologi, masterprogram i grønn vekst og tar nå praktisk pedagogisk utdanning ved siden av jobb med klimavennlige innkjøp i fylkeskommunen. I studietiden hadde Tone et mangfold av jobber bla. renholder, servitør, assistent på psykiatrisk sykehus og laboratorieassistent. Barn og unge, klima og miljø har vært en stor del av hennes voksne arbeidsliv. Hun har vært fire perioder på Fylkestinget (vara og medlem av hovedutvalg for klima, areal og plan og hovedutvalg for kompetanse) og en periode i Bystyret og Utvalg for barn, unge og kultur. Tone har også vært leder av Naturvernforbundet i Telemark og nestleder i Norges Naturvernforbund.

 • Mette Nord

  Mette er født i 1959, og bosatt i Porsgrunn. Hun er fra 2013 til d.d. leder av Fagforbundet.

 • Astrid er født i 1966, bor på Moldhaugen på Vestsida, er gift og har to jenter. Hun har jobbet som journalist i hele sitt liv, fra fylkes- og lokalaviser til NRK og kommunikasjonssjef innen psykisk helsefeltet. Hun er høgskoleutdannet innen journalistikk, litteratur og ledelse. Astrid driver Litteraturgarasjen med Per Erik Buchanan Andersen, og har etablert Porsgrunn litteraturfestival og Bjørg Vik-prisen. Hun har sittet i bystyret siden 2019, samt i Utvalg for barn, unge og kultur.


Styret

 • Sosialdemokrat i sin helhet og politisk aktiv i Porsgrunn siden 2010. Sitter i Porsgrunn bystyre og utvalg for Barn, Ungdom og Kultur (BUK). Vært i Porsgrunn arbeiderparti sitt representantskap over 10 år, i styret 4 år og valgt til partileder 2023.

 • Robin Kåss er ordfører for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2023.

 • Merete er født i 1969. Hun bor på Heistad med sin samboer, og har tre voksne barn. Hun jobber som lærer ved Tveten ungdomsskole. Merete sitter i bystyret og formannskapet i inneværende periode, og er leder for hovedutvalg for helse og omsorg.

 • Elisabeth er født i 1970, og kommer opprinnelig fra Bergsbygda. Hun bor nå på Nedre Bjørntvedt, og er utdannet adjunkt med tillegg i fagene engelsk, samfunnsfag, utviklingsstudier og religion. Elisabeth har jobbet mange år med bistandsarbeid for Norges Blindeforbund i Asia og Afrika. Hun har senere jobbet innen reiseliv og asylmottak, før hun startet som lærer på Porsgrunn videregående skole. Hun har vært aktiv innen frivilligheten som tidligere leder i Redd Barna Porsgrunn, og som lagleder og styremedlem i Urædd Fotball.

 • Bjørn er født 1956, og er pensjonist. Han har jobbet i 41 år som lærer og skoleleder.

 • Lillian Elise er født i 1981, og bor på Herøya. Hun er gift med Jon Fredrik, og har to sønner. Lillian Elise er utdannet sykepleier, og har en bachelor i organisasjon og ledelse, samt en master i strategi- og kompetanseledelse. Hun har vært tillitsvalgt på fulltid for Norsk Sykepleierforbund i 11 år, både som hovedtillitsvalgt i Skien kommune og som fylkesleder i Telemark. Etter det har hun vært helsepolitisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe frem til stortingsvalget 2021. Hun arbeider i dag som distriktskontorleder for Tekna Vestfold og Telemark. Lillian Elise har innehatt ulike tillitsverv innen idretten i en periode på 10 år, og har nå vært engasjert i lokalpolitikken siden 2015. I inneværende periode er hun medlem av bystyret, formannskapet og nestleder i Utvalg for barn, unge og kultur.

 • Janicke er født i 1971 i Porsgrunn, og bor på Rønningen. Hun er gift med Roy, og har to voksne barn. Janicke er ansatt som administrasjonssekretær i Herøya Arbeiderforening, hvor hun har vært siden 2002. Hun ble aktiv i politikken i 2010 etter flere år i styret i Porsgrunn Idrettsråd. I perioden 2011 til 2015 var hun utvalgsleder i Utvalg for barn, unge og kultur. Fra 2015 til 2019 var hun varaordfører, og fra 2013 til 2022 ledet hun Porsgrunn Ap. Hun var statssekretær i Næringsdepartementet fra 2021 til 2022.

 • Trond er født i 1969, og bor i Brevik sammen med Kristin. Han er utdannet sivilingeniør innen energi og miljø fra NTNU i Trondheim, og er grunder og daglig leder i miljøteknologiselskapet Sustaintech. Selskapet holder til på Trosvik i Brevik. Trond har vært medlem i bystyret siden 2011, og har ledet hovedutvalg for miljø og byutvikling sammenhengende fra 2011 til 2023.

 • Lars Erik er født i 1967, og bor i Brevik med samboer og fire barn. Han har jobbet i industrien i Grenland i mange år, men er i dag ufør. Lars Erik er også utdannet som HMS-leder etter eksamen i Oslo i 2016. Han sitter i styret i Porsgrunn AP, og har vært lokalpolitiker siden 2010. Han er leder av Brevik Arbeiderlag, og er også leder i Ofur (de uføres rettigheter), en nasjonal organisasjon. Han har vært tillitsvalgt i industrien i 13 år, med toppskolering i LO.