Politikere


Kommunestyret

 • Janicke er født i 1971 i Porsgrunn, og bor på Rønningen. Hun er gift med Roy, og har to voksne barn. Janicke er ansatt som administrasjonssekretær i Herøya Arbeiderforening, hvor hun har vært siden 2002. Hun ble aktiv i politikken i 2010 etter flere år i styret i Porsgrunn Idrettsråd. I perioden 2011 til 2015 var hun utvalgsleder i Utvalg for barn, unge og kultur. Fra 2015 til 2019 var hun varaordfører, og fra 2013 til 2022 ledet hun Porsgrunn Ap. Hun var statssekretær i Næringsdepartementet fra 2021 til 2022.

 • Emma Li er født i 2000 og er oppvokst på Heistad, men tilhører nå Porsgrunn arbeidersamfunn. Hun er utdannet sykepleier på USN, og jobber i hjemmetjenesten i Porsgrunn. Emma Li har i flere år vært aktiv i fagbevegelsen og AUF. Hun har vært bystyrekandidat og utvalgsmedlem i inneværende periode, og er Porsgrunn Ap sin AUF-kandidat ved valget 2023.

 • Trond er født i 1969, og bor i Brevik sammen med Kristin. Han er utdannet sivilingeniør innen energi og miljø fra NTNU i Trondheim, og er grunder og daglig leder i miljøteknologiselskapet Sustaintech. Selskapet holder til på Trosvik i Brevik. Trond har vært medlem i bystyret siden 2011, og har ledet hovedutvalg for miljø og byutvikling sammenhengende fra 2011 til 2023.

 • Lillian Elise er født i 1981, og bor på Herøya. Hun er gift med Jon Fredrik, og har to sønner. Lillian Elise er utdannet sykepleier, og har en bachelor i organisasjon og ledelse, samt en master i strategi- og kompetanseledelse. Hun har vært tillitsvalgt på fulltid for Norsk Sykepleierforbund i 11 år, både som hovedtillitsvalgt i Skien kommune og som fylkesleder i Telemark. Etter det har hun vært helsepolitisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe frem til stortingsvalget 2021. Hun arbeider i dag som distriktskontorleder for Tekna Vestfold og Telemark. Lillian Elise har innehatt ulike tillitsverv innen idretten i en periode på 10 år, og har nå vært engasjert i lokalpolitikken siden 2015. I inneværende periode er hun medlem av bystyret, formannskapet og nestleder i Utvalg for barn, unge og kultur.

 • Ole Kåre er født i 1960, og bor på "Vessia". Han har to sønner, og jobber i Yara som prosessoperatør, hvor han også er koordinerende verneombud i salpetersyreområdet. I perioden 1998-2001 var han formann i Pors hovedforening. Ole Kåre har vært medlem i bystyret siden 2003, og har vært medlem i Utvalg for miljø og byutvikling, samt i Utvalg for helse og omsorg.

 • Merete er født i 1969. Hun bor på Heistad med sin samboer, og har tre voksne barn. Hun jobber som lærer ved Tveten ungdomsskole. Merete sitter i bystyret og formannskapet i inneværende periode, og er leder for hovedutvalg for helse og omsorg.

 • Aebgin John

  Aebgin er født i 1978, og bor på Osebakken. Han er gift med Sindhu Aebgin, og har to barn. Aebgin er utdannet som Master i teknologi. Han jobber som Vice President i Moreld Agility. Han fikk Garshom internasjonal pris for innovative ledere.

 • Ingrid er født i Oslo i 1951. Hun bor nå på Kjølnes. Ingrid har utdanning fra universitet i Norge og UK, og er lektor. Hun flyttet med familien fra England til Porsgrunn i 1980, og var fram til pensjonsalder i 2021 ansatt i Porsgrunn kommune som lærer i grunnskolen, pedagogisk veileder, inspektør, rektor, kommunalsjef for helse og velferd og utviklingssjef. I perioden 1999–2003 var hun folkevalgt for Arbeiderpartiet i Porsgrunn bystyre, og hun var også Ap’s gruppeleder i Teknisk utvalg.

 • Terje Sønslien

  Terje er født i 1965, og bor i Porsgrunn sammen med kone og barn. Terje er lærer og rektor ved Tveten og Langangen skole. Han sitter i bystyret i inneværende periode, samt i utvalg for helse og omsorg.

 • Elisabeth Oksum

  Elisabeth er født i 1970, og kommer opprinnelig fra Bergsbygda. Hun bor nå på Nedre Bjørntvedt, og er utdannet adjunkt med tillegg i fagene engelsk, samfunnsfag, utviklingsstudier og religion. Elisabeth har jobbet mange år med bistandsarbeid for Norges Blindeforbund i Asia og Afrika. Hun har senere jobbet innen reiseliv og asylmottak, før hun startet som lærer på Porsgrunn videregående skole. Hun har vært aktiv innen frivilligheten som tidligere leder i Redd Barna Porsgrunn, og som lagleder og styremedlem i Urædd Fotball.

 • Tone er født i 1966, gift med Ottar og sammen har de to gutter. Hun har mastergrad/hovedfag i cellebiologi, masterprogram i grønn vekst og tar nå praktisk pedagogisk utdanning ved siden av jobb med klimavennlige innkjøp i fylkeskommunen. I studietiden hadde Tone et mangfold av jobber bla. renholder, servitør, assistent på psykiatrisk sykehus og laboratorieassistent. Barn og unge, klima og miljø har vært en stor del av hennes voksne arbeidsliv. Hun har vært fire perioder på Fylkestinget (vara og medlem av hovedutvalg for klima, areal og plan og hovedutvalg for kompetanse) og en periode i Bystyret og Utvalg for barn, unge og kultur. Tone har også vært leder av Naturvernforbundet i Telemark og nestleder i Norges Naturvernforbund.

 • Mette Nord

  Mette er født i 1959, og bosatt i Porsgrunn. Hun er fra 2013 til d.d. leder av Fagforbundet.

 • Astrid er født i 1966, bor på Moldhaugen på Vestsida, er gift og har to jenter. Hun har jobbet som journalist i hele sitt liv, fra fylkes- og lokalaviser til NRK og kommunikasjonssjef innen psykisk helsefeltet. Hun er høgskoleutdannet innen journalistikk, litteratur og ledelse. Astrid driver Litteraturgarasjen med Per Erik Buchanan Andersen, og har etablert Porsgrunn litteraturfestival og Bjørg Vik-prisen. Hun har sittet i bystyret siden 2019, samt i Utvalg for barn, unge og kultur.


Styret

 • Robin Kåss er ordfører for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2023.

 • Sosialdemokrat i sin helhet og politisk aktiv i Porsgrunn siden 2010. Politisk og yrkesmessig bakgrunn: Leder Porsgrunn Arbeiderparti, Nestleder Telemark Arbeiderparti,, Fylkesting, Politisk ledelse Telemark Fylke, Landsstyre Arbeiderpartiet, Utvalgsleder Utdanning, folkehelse og tannhelse Telemark, Fylkesutvalg Bystyre, Formannskap,. Utvalg barn, unge og kultur i Porsgrunn. Medlem yrkesopplæringsnemnda. Markedsøkonom av utdannelse. Produktsjef, salgssjef og markedssjef fra Reiseliv og hotell. Selvstendig næringsdrivende innenfor rådgivning økonomi og jus. Organisasjonserfaring/Verv: Nestleder styre Grenland kunsthall, Representantskap Fagskolen Vestfold og Telemark, Representantskap Norsk digital læringsarena (NDLA, Styreleder Brevik Idrettslag, Styreleder Brevik Vel. Styreleder 6 ulike sameier og borettslag.

 • Merete er født i 1969. Hun bor på Heistad med sin samboer, og har tre voksne barn. Hun jobber som lærer ved Tveten ungdomsskole. Merete sitter i bystyret og formannskapet i inneværende periode, og er leder for hovedutvalg for helse og omsorg.

 • Elisabeth er født i 1970, og kommer opprinnelig fra Bergsbygda. Hun bor nå på Nedre Bjørntvedt, og er utdannet adjunkt med tillegg i fagene engelsk, samfunnsfag, utviklingsstudier og religion. Elisabeth har jobbet mange år med bistandsarbeid for Norges Blindeforbund i Asia og Afrika. Hun har senere jobbet innen reiseliv og asylmottak, før hun startet som lærer på Porsgrunn videregående skole. Hun har vært aktiv innen frivilligheten som tidligere leder i Redd Barna Porsgrunn, og som lagleder og styremedlem i Urædd Fotball.

 • Bjørn er født 1956, og er pensjonist. Han har jobbet i 41 år som lærer og skoleleder.

 • Lillian Elise er født i 1981, og bor på Herøya. Hun er gift med Jon Fredrik, og har to sønner. Lillian Elise er utdannet sykepleier, og har en bachelor i organisasjon og ledelse, samt en master i strategi- og kompetanseledelse. Hun har vært tillitsvalgt på fulltid for Norsk Sykepleierforbund i 11 år, både som hovedtillitsvalgt i Skien kommune og som fylkesleder i Telemark. Etter det har hun vært helsepolitisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe frem til stortingsvalget 2021. Hun arbeider i dag som distriktskontorleder for Tekna Vestfold og Telemark. Lillian Elise har innehatt ulike tillitsverv innen idretten i en periode på 10 år, og har nå vært engasjert i lokalpolitikken siden 2015. I inneværende periode er hun medlem av bystyret, formannskapet og nestleder i Utvalg for barn, unge og kultur.

 • Janicke er født i 1971 i Porsgrunn, og bor på Rønningen. Hun er gift med Roy, og har to voksne barn. Janicke er ansatt som administrasjonssekretær i Herøya Arbeiderforening, hvor hun har vært siden 2002. Hun ble aktiv i politikken i 2010 etter flere år i styret i Porsgrunn Idrettsråd. I perioden 2011 til 2015 var hun utvalgsleder i Utvalg for barn, unge og kultur. Fra 2015 til 2019 var hun varaordfører, og fra 2013 til 2022 ledet hun Porsgrunn Ap. Hun var statssekretær i Næringsdepartementet fra 2021 til 2022.

 • Trond er født i 1969, og bor i Brevik sammen med Kristin. Han er utdannet sivilingeniør innen energi og miljø fra NTNU i Trondheim, og er grunder og daglig leder i miljøteknologiselskapet Sustaintech. Selskapet holder til på Trosvik i Brevik. Trond har vært medlem i bystyret siden 2011, og har ledet hovedutvalg for miljø og byutvikling sammenhengende fra 2011 til 2023.

 • Lars Erik er født i 1967, og bor i Brevik med samboer og fire barn. Han har jobbet i industrien i Grenland i mange år, men er i dag ufør. Lars Erik er også utdannet som HMS-leder etter eksamen i Oslo i 2016. Han sitter i styret i Porsgrunn AP, og har vært lokalpolitiker siden 2010. Han er leder av Brevik Arbeiderlag, og er også leder i Ofur (de uføres rettigheter), en nasjonal organisasjon. Han har vært tillitsvalgt i industrien i 13 år, med toppskolering i LO.