Politikk

Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2019-2023

Gruppebilde av medlemmer i Porsgrunn Ap.

Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på
grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når vi står sammen. Vi har fått til mye i Porsgrunn, men det er mye som gjenstår. Dette programmet sier noe om hvordan Arbeiderpartiet vil bidra til å gjøre Porsgrunn til det gode sted å bo, jobbe, vokse opp og bli gammel. Byen vår skal være i front når det gjelder ny teknologi, digitalisering og et fremoverlent næringsliv. Vi skal være en foregangskommune for å ta vare på miljøet og å møte klimautfordringene.

Kommunens største økonomiske satsing de neste fire årene blir å gjøre oss i stand til å ta vare på og inkludere et økende antall eldre. Vi har allerede bygget to nye sykehjem, men mye mer trengs innen omsorgsplasser, innovasjon og hjemmetjenester.

Vi må også sørge for arbeid til alle. Vi ønsker at næringslivet og fellesskapet har trygge og framtidsrettede arbeidsplasser. Aktiv boligbygging er avgjørende for å tiltrekke oss barnefamilier og å legge til rette for økt befolkningsvekst og verdiskaping.

Vår ambisjon for Porsgrunn er intet mindre enn at vi skal være det beste sted å vokse opp. Trygge nærmiljø, gode barnehager og helsesøstre er viktig for de minste. Grunnskolen skal sammen med høyere utdanning gi elevene best mulig undervisning som sikrer kompetanse, fagbrev og forskning for behovene i Grenland.

Vår helse og trygghet er et felles ansvar enten det gjelder å legge til rette for at barn og unge er fysiske aktive eller å gi en verdig eldreomsorg når behovet inntrer.

Miljøsatsingen handler om å ha en kommune for framtiden. Vi vet at klimaendringene gjør at vi må tenke nytt. Vi skal ligge langt fremme slik at vi både bidrar til reduserte utslipp nå, og å omstille oss for framtidens behov. Et godt miljø betyr også trivelige og trygge omgivelser for alle som ferdes i kommunen.

Arbeiderpartiet vil alltid ta ansvar for en trygg økonomisk styring av kommunen. Vi vil jobbe for et økonomisk handlingsrom som tillater nye investeringer og godt vedlikehold. Hvor raskt tiltakene i programmet gjennomføres vil blant annet avhenge av sentrale bevilgninger og den økonomiske utviklingen i regionen vår.

Arbeiderpartiet ser på Grenland og søndre Vestfold som et felles bo- og arbeidsområde. For å gi bedre tjenester til innbyggerne, så ønsker vi økt samarbeid med våre nabokommuner som kommer innbyggerne til gode.