Representant

Ole Kåre Wagenius

Ole Kåre er født i 1960 og er bosatt på "Vessia " har to barn.
Han er nå inne i sin tredje periode i bystyre, sitter også i utvalg for Plan og Kommunalteknikk.
Ole kåre jobber i Yara som Prosessopratør.