Styremedlem

Lars Erik Andersen

Lars Erik Andersen

Lars Erik er født i 1967, og bor i Brevik med samboer og fire barn. Han har jobbet i industrien i Grenland i mange år, men er i dag ufør. Lars Erik er også utdannet som HMS-leder etter eksamen i Oslo i 2016. Han sitter i styret i Porsgrunn AP, og har vært lokalpolitiker siden 2010. Han er leder av Brevik Arbeiderlag, og er også leder i Ofur (de uføres rettigheter), en nasjonal organisasjon. Han har vært tillitsvalgt i industrien i 13 år, med toppskolering i LO.