Helse

Porsgrunn Arbeiderparti vil:

Ha et bedre helsetilbud

 • Utvikle samhandlingen mellom første- og andrelinjetjenesten.
 • Opprettholde et godt samarbeid med NAV.
 • Bygge en ny og moderne legevakt med akutte døgnplasser på Mule.
 • Sørge for forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner.
 • Sikre et godt fastlegetilbud til innbyggerne.
 • Øke bruken av hverdagsrehabilitering.
 • Styrke dagtilbudet for funksjonshemmede i Porsgrunn.

Styrke og prioritere psykisk helsehjelp og rus

 • Ha aktivt forebyggende arbeid og oppsøkende arbeid ovenfor barn og unge.
 • Styrke lavterskeltjenester og forebyggende arbeid, og sørge for rask psykisk helsehjelp uten henvisning.
 • Ha gode kommunale tilbud til mennesker med avhengighet og psykiske lidelser, og deres pårørende.
 • Forsterke ettervernstilbudet.
 • Styrke samarbeidet med frivilligheten.
 • Føre en ansvarlig skjenkepolitikk.
 • Sørge for at personer i vanskelige situasjoner får riktig og målrettet hjelp.

Er du enig med Porsgrunn Arbeiderparti om Helse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker