Frivillighet, kultur og idrett

Porsgrunn Arbeiderparti vil:

Ha et variert kultur- og idrettstilbud

 • Ha gratis leie for barn og unge under 20 år i kommunale bygg og anlegg.
 • Tydeliggjøre og styrke kommunale, nasjonale og private tilskuddsordninger.
 • Fortsatt gi driftstilskudd til Ælvespeilet slik at barn og unge får bruke huset til en lav kostnad.
 • Fortsatt styrke Porsgrunn som Sjøfartsbyen og Porselensbyen bla. ved etableringen av Nasjonalt verksted for samtidskeramikk.
 • Samarbeide med nabokommuner og fylket om utvikling av idrettsanlegg.
 • Fortsatt satse på den kulturelle spaserstokken.
 • Legge til rette for nye og renoverte idrettsanlegg gjennom spillemiddelfondet.
 • Videreutvikle campusområdet på Kjølnes for fysisk aktivitet.
 • Sørge for universell utforming så alle kan delta.
 • At kultur og fritid skal være inkluderende.
 • Jobbe videre med Fritidserklæringen hvor alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i en organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn.
 • Gjøre kommunen til en rasismefri sone.

Satse på samarbeid med frivilligheten

 • Jobbe videre med frivillighetsstrategien for Porsgrunn kommune.
 • Skape møteplasser og temamøter mellom frivillighet, kommune og politikk.
 • Opprettholde frivillighetskonferansen og videreutvikle den som en arena for å lytte til og anerkjenne frivilligheten.
 • Videreutvikle vekstpotensialet som ligger i frivillighetens fortrinn med å nå nye grupper, skape aktivitet og engasjement.
 • Bruke frivillighetens ekspertise på innsats og lokal mobilisering til hendelser i kommunen.
 • Sørge for en forutsigbarhet og langsiktighet i samspillet mellom politikk, kommune og frivillig sektor.
 • Samarbeide med frivillige om viktige turstier i nærområdene.
 • Samarbeide med frivillighetssentralene i kommunen.

Er du enig med Porsgrunn Arbeiderparti om Frivillighet, kultur og idrett?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker