Oppvekst

Porsgrunn Arbeiderparti vil:

Sikre trygg og inkluderende oppvekst for alle barn og unge

 • Styrke laget rundt barna med tverrfaglig kompetanse.
 • Satse på psykisk helse og mestringsstrategier i skolen.
 • Ha tidlig innsats og god kommunikasjon rundt barn med spesielle behov, herunder lese- og skrivevansker.
 • Jobbe for et nasjonalt tak på SFO-priser slik som det er for barnehager.
 • Videreføre et godt og variert kulturskoletilbud.
 • Sikre Klokkerholmen leirskole og feriekoloni som et godt tilbud for barn og unge i Porsgrunn kommune.
 • Sikre fortsatt drift av Svømmeskolen.
 • Videreføre satsing på kontingentkassa.

Satse videre på grunnskole og barnehage

 • Sikre godt innemiljø og fysiske omgivelser i skoler og barnehager.
 • Øke andelen kommunale barnehageplasser.
 • Opprettholde Langangen skole.
 • Vurdere muligheten for at kommunen selv kan drive/overta enkelte av dagens private skoler.
 • Sikre at kommunen kan tilby alternative læringsarenaer.
 • Styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen for å redusere frafall og feilvalg i videregående skole.
 • Jobbe for tettere samarbeid mellom ungdomsskole og næringsliv.
 • Styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen for å redusere frafall og feilvalg i videregående skole.
 • Jobbe for tettere samarbeid mellom ungdomsskole og næringsliv.
 • Styrke helsesykepleiertilbudet på helsestasjon, grunnskole og videregående skole.
 • Ha gratis skolefrukt i grunnskolen.
 • Ha fokus på fysisk aktivitet i barnehagene og skolene.
 • Søke samarbeid med idrettslinja på vgs. for økt aktivitet i barnehager og skoler.

Er du enig med Porsgrunn Arbeiderparti om Oppvekst?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker