Eldreomsorg

Porsgrunn Arbeiderparti vil:

At innbyggerne får en trygg og aktiv alderdom

 • Være i front innen velferdsteknologi, spesielt rettet mot mennesker med demens.
 • Bidra til at eldre kan være aktive og bo hjemme så lenge de ønsker, blant annet ved hjelp av fleksible avlastningsplasser og styrking av hjemmetjenestene.
 • Opprettholde og utvikle trygghetsavdelingen.
 • Planlegge utbygging av flere plasser med heldøgns omsorg.
 • Ikke privatisere eller konkurranseutsette eldreomsorgen i Porsgrunn.
 • Stille krav til fagkompetanse i kommunehelsetjenesten ved å ansette flere fagarbeidere og høgskole- og universitetsutdannede, samt tilrettelegge for en kompetanseutvikling og bruke arbeidsplassen som læringsarena.
 • Styrke kultur- og aktivitetstilbudet til eldre for å gi livsglede og fellesskap.
 • Sørge for god og næringsrik mat på institusjonene til normale tidspunkt for de ulike måltidene.
 • Styrke legetjenestene i institusjonene våre.
 • Tilrettelegge for tilpassede boliger med livsløpsstandard.

Ha en god demensomsorg

 • Ha lavterskeltjenester for mennesker med demens.
 • Utrede nytt omsorgskonsept/bofellesskap for personer med demens.
 • Sikre god livskvalitet på tross av demenssykdom.
 • Gi god støtte og veiledning for pårørende.

Er du enig med Porsgrunn Arbeiderparti om Eldreomsorg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker